Jak postępować w sytuacji zagrożeń – Pożar

Przed wystąpieniem pożaru

 1. Zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiększają szansę przeżycia.
 2. Nie zabijaj okien gwoździami, sprawdź, czy nie są zablokowane zeschniętą farbą, nie montuj stałych krat w oknach.
 3. Utrzymuj w czystości i porządku pomieszczenia magazynowe (piwnice, garaże, strychy itp.). Nie dopuszczaj do nagromadzenia starych gazet, czasopism, niepotrzebnych ubrań, mebli itp.
 4. Utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka.
 5. Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć.
 6. Nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 7. Nie używaj otwartego ognia (zapałek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
 8. Często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, piece, grzejniki, grzałki). Grzejnik nie może być umieszczony bliżej niż 15 cm od materiałów palnych.
 9. Sprawdź wentylację wewnętrzną i zewnętrzną.
 10. Pokryj warstwą piasku ok. 5-8 cm podłogi strychu, jeśli są wykonane z materiałów palnych.
 11. Popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku.
 12. Upewnij się, czy izolacja domu nie dotyka przewodów elektrycznych.
 13. Poznaj położenie zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników i sposób ich wyłączania w razie zagrożenia. Do gazu wzywaj pracowników gazowni.
 14. Udostępnij pomieszczenia inspekcji p/pożarowej i natychmiast usuń wszystkie niewłaściwości wykazane w trakcie kontroli.
 15. Jeśli mieszkasz poza obszarem zwartej zabudowy. W gospodarstwie pod lasem, bądź przygotowany i :
   zwróć się do urzędu gminy lub PSP o ocenę niebezpieczeństwa dla twojego domu,
   używaj w budownictwie ognioodpornych materiałów, a w technologii –
  budowy łatwej do odbudowy,
   stwórz sferę bezpieczeństwa oddzielającą twój dom od palnej roślinności,
   utrzymaj teren wokół twojego domu wolny od suchej roślinności,
   przechowuj palne materiały w specjalnych pojemnikach,
   bądź gotowy do ewakuacji

W czasie pożaru

 1. Używaj wody lub gaśnicy do gaszenia małych ognisk pożaru. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Wyprowadź domowników i wezwij straż pożarną.
 2. Nigdy nie używaj wody do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.
 3. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni ugaś sodą do pieczenia lub solą, lub przykryj pokrywką jeżeli ogień powstał w garnku.
 4. Jeżeli zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się, połóż na ziemi i tarzaj dotąd, aż zdusisz ogień. Ucieczka powoduje zwiększenie płomienia.
 5. Jeśli obudzisz się w trakcie pożaru, zbadaj dół drzwi, zanim je otworzysz. Jeśli drzwi są zimne, wychodź natychmiast czołgając się. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Jeżeli drzwi są gorące uciekaj, jeśli możesz – przez okno; jeśli nie, to trzymaj w oknie białe prześcieradło, wzywając w ten sposób na pomoc strażaków.
 6. Pomóż zwierzętom – w tym celu:
   wyprowadź konie i krowy z narzuconymi na łby kocami,
   owce i barany wyprowadź zaczynając od przewodnika stada. Jeżeli nie możesz go odróżnić, wyprowadź pierwszą z brzegu owcę poza budynek zmuszając ją do beczenia, wówczas stado opuści pomieszczenie,
   ptactwo wynieś w workach w bezpieczne miejsce,
   trzodę chlewną wypchnij siłą na zewnątrz,
   udziel pomocy poparzonym zwierzętom sam lub wezwij miejscowego weterynarza.

Po pożarze

 1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim służby pożarowe i komunalne nie sprawdzą, czy jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym itp.
 2. Skontaktuj się z urzędem gminy, jeśli potrzebujesz mieszkania, żywności, przedmiotów osobistych.
 3. Wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela.
 4. Wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę i dym. Nie próbuj ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
 5. Jeżeli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny – zabierz dokumenty, rzeczy osobiste, polisę, poinformuj sąsiadów, przyjaciół lub krewnych, urząd, szkołę, urząd pocztowy o miejscu twojego tymczasowego zakwaterowania. To, co pozostało, będzie strzeżone przez Policję lub Straż Miejską.

Porady pochodzą ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.